Regenboog Feest  thumbnail

Regenboog Feest

Published May 05, 24
2 min read

Table of Contents
Een evenement organiseren59Deel B Het voorbereiden van een evenement' u d Ef it ec A44. feest in friesland vandaag. Bij een evenement ben je wettelijk verplicht om vluchtroutes aan te geven - feest in friesland vandaag. a. Wat zijn vluchtroutes?t hb - feest in friesland vandaag. Wat betekenen deze pictogrammen?ir g y po c45 (feest in friesland vandaag). Afzetkoord. Het lijkt Badi leuk om een route vanaf het station Breda naar de Bavelse Burcht te maken. Stippel een route uit vanaf station Breda naar de Nieuweweg 80 in Breda. Dit kun je doen met Google maps, runnermaps. feest in friesland vandaag.nl of met een app. b. feest in friesland vandaag. Maak een screenshot van de route en sla deze op. Of print de route uit - feest in friesland vandaag. 60Een evenement organiserenDeel B Het voorbereiden van een evenement UITVOEREN 46

Maak tweetallen. feest in friesland vandaag. b. Pak jullie plattegrond uit de vorige taak erbij. feest in friesland vandaag. c. Maak een routing door aan te geven waar jullie welke bewegwijzering willen plaatsen. d. Geef ook aan op welke manier jullie de bewegwijzering willen aangeven: met bordjes op de vloer met beeldschermen anders, namelijk:.f it ee (feest in friesland vandaag). Geef de vluchtroute aan in de plattegrond. Geef aan waar de brandhaspels en brandblussers staan. TERUGKIJKEN 47 - feest in friesland vandaag. a. Ben je tevreden over de routing? Ja / neec Ab. feest in friesland vandaag. Denk je dat het voor de bezoekers van het game festival duidelijk is waar alles is? Ja / nee, want' u d Ec. feest in friesland vandaag. Vond je het moeilijk om een vluchtroute te bedenken? Ja / nee d

  1. Overleg met je docent of je bij Taak 7 de Extra opdracht over nutsvoorzieningen en offertes vergelijken gaat doen. Ik ga deze opdracht wel / niet doen.t h49. Heb je alle opdrachten van Taak 7 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt afgesproken. Vergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3.ir g y pTaak 8 Het game-evenement: een bestellijst maken Er zijn spullen die Futura zelf mee moet nemen naar het game festival.

Suiker FeestBadi heeft de voorraad gecontroleerd en er moeten wat nieuwe spullen besteld worden. Hij vraagt of jij de bestellijst wilt invullen (feest in friesland vandaag) (Afzetpaal).o cVOORBEREIDENBRON Lees Tekstbron 1 - feest in friesland vandaag.17 Een bestellijst invullen. Maak daarna opdracht 50.50. Je moet een bestellijst invullen. a - feest in friesland vandaag. Je hebt 25.000 witte plastic tasjes nodig. De plastic tasjes worden per 100 in een doos verkocht

Latest Posts

Feest 50 Jaar Man

Published May 20, 24
7 min read

Feest Make Up

Published May 08, 24
6 min read

Feest Winkel Valkenswaard

Published May 06, 24
6 min read